Rola Nilu

Ucząc się o historii kultur i cywilizacji na terenie Afryki nie da się pominąć tematu takiego jak rola rzeki Nil która przecież przez całe stulecia była głównym źródłem nawadniania a jednocześnie podstawą gospodarki krajów takich jak Babilon czy starożytny Egipt a zatem...