Istotne organizacje

Już na samym początku rozważań należy sobie jasno powiedzieć, że niektóre kraje afrykańskie aspirują do tego, by nie być pomijanym w najważniejszych kwestiach, które dotyczą całego świata. Chodzi tu o udział w różnego rodzaju organizacjach międzynarodowych, które...