Obiekt zainteresowania ...

Dostępne rankingi oraz zestawienia statystyczne dość jasno pokazują, że Afryka staje się coraz częściej obiektem zainteresowania ze strony poważnych inwestorów, którzy wkładają swój kapitał i inwestują w różne sektory gospodarki. Dzięki temu kontynent afrykański...

Kony

Choć wielu z nas ma świadomość ogromnych różnic, jakie dzielą Europę i w ogóle zachodnią kulturę od Afryki, jednak wielu wyobraża sobie, że postęp, z jakim cały glob ma do czynienia i kolejne następujące po sobie rewolucje nieco złagodziły to zróżnicowanie kulturowe,...

Zasoby Afryki

Ogromnym potencjałem Afryki są bogactwa naturalne, jednak nie dają one jakichkolwiek korzyści mieszkańcom tych terenów, ponieważ wszelkiego rodzaju złoża zostały zmonopolizowane przez osoby posiadające władzę, bardzo często dochodzi nawet do konfliktów zbrojnych, a zyski z...