Ludność Afryki

Przyrost naturalny w Afryce jest bardzo wysoki, jest to zjawisko dość niepokojące, ponieważ zasoby tej ziemi i ilość dorosłej populacji mogącej zaspokoić potrzeby całej społeczności jest nieproporcjonalna, w niektórych miejscach Afryki dzieci stanowią 40% ogółu danej grupy...