Muzyka w Afryce.

Bardzo ważną rolę w każdej społeczności odgrywa muzyka, szczególnie jeśli chodzi o Afrykę. Tamtejsza społeczność jest bardzo silnie związana z tematem muzyki. Czasami pieśni są przekazywane z pokolenia na pokolenie i pielęgnowane przez poszczególne plemienia. Muzyka...