Rolnictwo w Afryce

Rolnictwo na tym obszarze stanowi najważniejszą gałąź gospodarki, jest ona bardzo nieudolnie prowadzona z powodu niskiej mechanizacji, co nie zaspakaja w pełni podstawowych potrzeb mieszkającej tam ludności. Wpływ na to miały nie wątpliwie nie udane reformy i dekolonizacja....