. Ubóstwo w Afryce

Choć od wielu lat zachodnia cywilizacja stara się wspierać rozwój i walkę z ubóstwem wielu afrykańskich państw, wciąż sytuacja wygląda tam bardzo źle. Przede wszystkim problem gigantycznego ubóstwa dotyka kraje środkowej i południowej Afryki. Państwa położone na...