Afryka na arenie między...

Jak jest odbierany kontynent afrykański na arenie międzynarodowej? Tu pojawia się kilka względów mianowicie UE wraz z Czerwonym Krzyżem i UNESCO stara się cały czas wdrażać programy pomocy które mają na celu ustabilizowanie sytuacji na tym największym z kontynentów. Czasem ...