Języki Afryki

Afryka jest chyba najbardziej zróżnicowanym językowo obszarem na całym świecie. Wynika to z wielu przyczyn. Sztucznie ustanowione granice, które jeszcze bardziej podzieliły ludzi, zamiast ich połączyć, silne poczucie autonomii wielu plemion, silne przywiązanie do tradycji i...

Przyszłość Afryki

Sztuka planowania dalekosiężnego jest niezbędna do tego by zapewnić prawidłowy i stopniowy rozwój całego kontynentu jak również poszczególnych państw. W przypadku Afryki problem jest szczególnie skomplikowany z tego tytułu że przez wiele lat nie robiono nic by faktycznie...