Organizacje pomagające ...

Na świecie istnieje wiele organizacji, które zajmują się pomocą najbardziej potrzebujących. Nie jest tajemnica, że w obecnych czasach ta pomoc ma największe znaczenie w Afryce. W zasadzie wszystkie kraje Afryki są bardzo biedne i nie są w stanie zadbać należycie o swoich...

Zagrożone gatunki

Afryka oglądana na zdjęciach i w programach przyrodniczych wydaje się stanowić azyl dla wszystkich zwierząt i roślin. Wygląda trochę jak raj na Ziemi, niektóre krajobrazy wydają się być nietknięte przez człowieka i cywilizację oraz ich niszczycielski wpływ na przyrodę....

Problemy w Afryce.

Mieszkańcy Afryki borykają się z wieloma problemami społecznymi, ekonomicznymi, gospodarczymi i wszelkimi innymi, w rozmaitych sferach życia. Choć Zachód próbuje pomagać ludom tego kontynentu tworząc przeróżne organizacje, stowarzyszenia i wspierając na różnych...

Sztuka afrykańska

Afryka jest kontynentem o wiele bardziej przywiązanym do kultury i tradycji niż cywilizacje zachodnie. Nie spotyka się na kontynencie Afrykańskim tak wielu oznak globalizacji, jak w pozostałych częściach świata. W Afryce wciąż różnorodność kulturowo polityczna jest...

Ludność Afryki

Przyrost naturalny w Afryce jest bardzo wysoki, jest to zjawisko dość niepokojące, ponieważ zasoby tej ziemi i ilość dorosłej populacji mogącej zaspokoić potrzeby całej społeczności jest nieproporcjonalna, w niektórych miejscach Afryki dzieci stanowią 40% ogółu danej grupy...

Muzyka afrykańska

Wbrew pozorom i opiniom pesymistów zainteresowanych kulturą afrykańską, płyt z afrykańską muzyką jest naprawdę dużo. Niektóre stanowią wycinek czystej, niezmienionej pieśni wydobywającej się z pieśni plemion afrykańskich, z użyciem tylko i wyłącznie tradycyjnych...